Loading...

اطلس ایران

 بازدید: 58782

برای مشاهده نقشه های ماهواره ای احتیاج به نرم افزار Google Earth

می باشد .

راهنمای دریافت

ابتدا نقشه های مربوطه را دانلود نمایید، سپس از با استفاده از نرم افزار WinRar از حالت فشرده خارج نمایید، اکنون با نرم افزار Google Earth نقشه ها قابل رویت می باشد.


جهت دریافت نرم افزار Google Earth برای روی لینک دریافت کلیک نمایید.

دریافت نرم افزار Google Earth

 

نقشه مشهد به تفکیک مناطق

منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9 منطقه 10

منطقه 11 منطقه 12 منطقه ثامن

نقشه های ماهواره ی مشهد

موقعیت سازمانها و مراکز مرتبط با شهرداری مشهد

موقعیت مناطق شهرداری مشهد

موقعیت نواحی شهرداری مشهد

نقشه خط یک قطار شهری و ایستگاههای مربوطه

 

 


 

نقشه های ماهواره ای شهر شیراز

نقشه محدوه مناطق شهرداری شهر شیراز

نقشه بافت فرسوده شهر شیراز

مسیر خط ی قطار شهری شهر شیراز

اشتراک خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
تراکتور سازی ایران