Loading...

مناقصات و مزایدات

 

آگهی مزایده حضوری ماشین آلات و آهن آلات اسقاطی شهرداری شهربابک

سه شنبه 29 مهر 1393 - 17:12
آگهی مزایده حضوری ماشین آلات و آهن آلات اسقاطی شهرداری شهربابک

آگهی مزایده حضوری ماشین آلات و آهن آلات اسقاطی شهرداری شهربابک

شهرداری شهربابک قصد...


ادامه خبر...

مناقصه شهرداری بابک

دوشنبه 28 مهر 1393 - 18:06
مناقصه شهرداری بابک

مناقصه شه بابک


ادامه خبر...

مناقصه500 مخزن زباله- شهرداری مشهد سازمان پسماند

سه شنبه 29 مرداد 1392 - 06:18
مناقصه500 مخزن زباله- شهرداری مشهد سازمان پسماند
موضوع : مناقصه500 مخزن زباله

خرید تعداد...


ادامه خبر...

پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه یک منطقه یک مشهد

دوشنبه 28 مرداد 1392 - 06:15
پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه یک منطقه یک مشهد
موضوع : پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه یک منطقه یک
موضوع : احداث و نگهداری فضای سبز شهرک مهرگان(ناحیه4)
ادامه خبر...

بازسازی کانال خیابانهای فرعی حدفاصل سیدرضی و دانش آموز(از سیدرضی 18تا 34) -شهرداری مشهد منطقه 11

پنجشنبه 24 مرداد 1392 - 06:08
بازسازی کانال خیابانهای فرعی حدفاصل سیدرضی و دانش آموز(از سیدرضی 18تا 34) -شهرداری مشهد منطقه 11
موضوع : بازسازی کانال خیابانهای فرعی حدفاصل سیدرضی و دانش آموز(از...

ادامه خبر...

بازسازی کانال خیابانهای فرعی حدفاصل سیدرضی و دانش آموز(از سیدرضی 2 تا 16) - شهرداری مشهد منطقه 11

پنجشنبه 24 مرداد 1392 - 06:07
بازسازی کانال خیابانهای فرعی حدفاصل سیدرضی و دانش آموز(از سیدرضی 2 تا 16) - شهرداری مشهد منطقه 11
موضوع : بازسازی کانال خیابانهای فرعی حدفاصل سیدرضی و دانش آموز(از...

ادامه خبر...

ساماندهی منظر تقاطع سیدرضی و 100 متری امام علی(ع) -شهرداری مشهد منطقه 1111

پنجشنبه 24 مرداد 1392 - 06:05
ساماندهی منظر تقاطع سیدرضی و 100 متری امام علی(ع) -شهرداری مشهد منطقه 1111
موضوع : ساماندهی منظر تقاطع سیدرضی و 100 متری امام علی(ع)

نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه سه -شهرداری مشهد منطقه 10

سه شنبه 22 مرداد 1392 - 06:03
نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه سه -شهرداری مشهد منطقه 10
در صورت امتناع از عقد قرارداد سپرده برنده یا برندگان مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
ادامه خبر...

اجرای طرح بازسازی و مرمت معابر بوستان ملت-شهرداری مشهد منطقه 11

چهارشنبه 9 مرداد 1392 - 08:19
اجرای طرح بازسازی و مرمت معابر بوستان ملت-شهرداری مشهد منطقه 11
مبلغ براورد اولیه :   1,651,046,597 مهلت تحویل پیشنهاد تا :    
شرکت کنندگان در مناقصه پس ثبت نام در سایت جهت...

ادامه خبر...

تجدیدمزایده واگذاری بهره برداری ازمجموعه ورزشی شهیدچدانی - مزایده یک مرحله ای شهرداری مشهد منطقه 2

یکشنبه 30 تیر 1392 - 08:27
تجدیدمزایده واگذاری بهره برداری ازمجموعه ورزشی شهیدچدانی - مزایده یک مرحله ای شهرداری مشهد منطقه 2

مزایده یک مرحله ای

کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی واجدشرایط می توانندپس ازثبت نام درسامانه تامین کنندگان...


ادامه خبر...

جدول گذاری زیر سازی و آسفالت سطح منطقه 6 شهرداری مشهد

پنجشنبه 13 تیر 1392 - 08:45
جدول گذاری زیر سازی و آسفالت سطح منطقه 6 شهرداری مشهد
طبقه بندی موضوعی : فنی و عمران
مهلت تحویل...

ادامه خبر...

اشتراک خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
تراکتور سازی ایران