Loading...

آگهی مزایده حضوری ماشین آلات و آهن آلات اسقاطی شهرداری شهربابک

 

آگهی مزایده حضوری ماشین آلات و آهن آلات اسقاطی شهرداری شهربابک

آگهی مزایده حضوری ماشین آلات و آهن آلات اسقاطی شهرداری شهربابک

شهرداری شهربابک قصد دارد در اجرای بند 4 صورت جلسه شماره 61 مورخه 30/05/93 شورای اسلامی شهر شهربابک تعدادی از ماشین الات و اهن الات اسقاطی را به شرح جدول زیر را از طریق مزایده حضوری (حراج)به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 12 روز از ساعت 7 الی 14 به استثنای روزهای تعطیل با حضور در نقلیه شهرداری واقع در بلوار جمهوری اسلامی از خودروهای مزبور بازدید نمایند

شرایط مزایده

1-مزایده در روز دوشنبه 19/08/93 مقارن ساعت 30/8 صبح در محل نقلیه شهرداری تشکیل میگردد.

2-متقاضیان شرکت در مزایده بایستی جهت ورود به مزایده به ازاء هر دستگاه مورد درخواست بدوا مبلغ 10000000 ریال ده میلیون ریال به حساب سپرده 1335160769 نزد بانک ملت واریز و فیش ان را ارایه نمایند و مبلغ مذکور در صورت برنده نشدن عودت داده میشود

3- متقاضیان بایستی به محض برنده شدن 10 درصد از قیمت پیشنهادی را به حساب شهرداری واریز نمایند در غیر این صورت سپرده بند 2 نفرات اول تا سوم به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-برنده مزایده بایست پس از اعلام نتیجه حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری نسبت به واریز وجه و خروج مورد خرید از محل نقلیه اقدام نمایند

5- شهرداری در مورد کسری لوازم و تجهیزات خودروها پس از روِیت هیچگونه مسئولیتی ندارد

6-برنده مزایده بایستی حداکثر دو هفته پس از تحویل خودروها نسبت به انتقال سند اقدام نمایند

7- شهرداری شهربابک در مورد انتقال سند خودروهای فاقد سند و مدرک و اسقاطی و از رده خارج هیچگونه مسئولیتی ندارد و خریداران بایستی توجه کافی به وضعیت اسناد و مدارک خودرو های مورد مزایده داشته باشند

8- شهرداری در رد و یاقبول هر یک از پیشنهادات مختار است

9-خریداران بایستی علاوه بر قیمت پیشنهادی  درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های درج اگهی . کارشناسی را به حساب شهرداری واریز نمایند و هزینه مالیات و و کلیه حقوق دولتی بر عهده خریداران میباشد .

 

 

 

 

 

ردیف

نوع

سیستم

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسی

مدل

رنگ

تعداد سیلندر

وضعیت

 

1

وانت

مزدا1600

959ل27



70600254

1370

زیتونی

4

فعال دارای سند

2

وانت

مزدا1600

968ل27

189817

69606052

1369

زیتونی

4

فعال دارای سند

3

وانت

مزدا1600

967ل27

190791

70600263

1370

زیتونی

4

فعال دارای سند

4

وانت

مزدا1600

فاقد پلاک







ابی

4

غیر فعال –اسقاطی –فاقد مدرک

5

وانت

نیسان

فاقد پلاک

102932

86648

1363

ابی

4

غیر فعال فاقد مدرک

6

وانت

نیسان

فاقد پلاک

24390148

-

1372

خاکستری

4

اسقاطی فاقد مدرک

7

وانت

نیسان

فاقد پلاک

358976

60358

1370

نخودی

4

اسقاطی فاقد مدرک

8

وانت

نیسان

76798

24406028

66584

1372

طوسی

4

غیر فعال فاقد مدرک

9

سواری

پیکان

فاقد پلاک

1126801043

499115

1368

سفید

4

اسقاطی فاقد مدرک

10

سواری

پیکان

266ل13

12317000748

70103389

1370

سفید

4

غیر فعال دارای سند

11

مینی بوس

هیوندا

495ل24

3791200340501

37901786907667

1386

سفید

4

فعال دارای سند

12

مینی بوس

فیات

فاقد پلاک

550359

995950

1370

سفید

4

اسقاطی فاقد مدرک

13

مینی بوس

فیات

فاقد پلاک

510799

183248

1370

فیلی

4

اسقاطی فاقد مدرک

14

مینی بوس

بنز

فاقد پلاک

-------

----------

---

----

4

اسقاطی فاقد مدرک

15

تراکتور

فیات

فاقد پلاک

1452765

 

1363

نارنجی

4

غیر فعال

16

تراکتور

رومانی

فاقد پلاک

 

 

1366

نارنجی

غیر فعال

17

مینی لودر

توماس

 

T245HDK

LM001858

1380

زرد

غیر فعال

18

کامیون

ولو N10

فاقد پلاک

100A710





زرد

غیر فعال فاقد مدرک

19

کامیون

ولو N10

فاقد پلاک

811124

042753

1974

نارنجی

غیر فعال فاقد مدرک

20

کامیون

بنزمایلر

فاقد پلاک

8300255220

34300314826841

 

نارنجی

اسقاطی فاقد مدرک

21

کامیون

بنز

فاقد پلاک

10984084

11795

 

 

اسقاطی فاقد مدرک

22

کامیون

لیلاند

56284

7945156

7804338

1361

نارنجی

غیر فعال فاقد مدرک

23

لودر

ولو4300

 

 

 

1367

زرد

غیر فعال

24

گریدر

فیات الیس

 

700354

00131

1362

زرد

غیر فعال

25

اهن الات اسقاطی

 

 

 

 

 

 

 

حدود 30 تن

جعفر رضا زاده

شهردار شهربابک


▼ ارسال نظر

اشتراک خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
تراکتور سازی ایران